Traumer mot tenner

 


Melketenner
Når små barn skader melketennene sine er det som regel fortennene i overkjeven det går ut over. Et traume mot en melketann vil ofte medføre at tannen blir slått løs eller at den endrer posisjon. Den kan også bli slått helt ut eller innover i kjeven.

I det siste tilfellet kan man risikere at melketannen lager en skade i anleggene til de permanente tennene som ligger i kjeven. Det er begrenset hva tannlegen vil kunne gjøre med skadde melketenner. Behandlingen vil ofte fokusere på å unngå skade av tannanlegget til den permanente tannen.

 

Råd ved traume/skadde melketenner
Roe ned og trøste barnet. Fjern eventuelle løse tannbiter fra barnets munn.
Ved mye blødning kan man forsiktig vaske bort blod for å få en oversikt over skaden.
Ta kontakt med tannlegen for kontroll, dokumentasjon av skaden og videre oppfølging.

 


Behandling hos tannlegen
Hos tannlegen vil skaden registreres og man vil forsøke å stille riktig diagnose. Det er viktig å finne ut om traumet også kan ha skadet de permanente tannanleggene. Alt etter skadens omfang må barnet kontrolleres videre hos tannlegen.

Man må også følge med selv i etterkant og ta kontakt med tannlegen dersom:

Tannen skifter farge
Tannen blir stadig løsere
Det utvikles en kul eller hevelse i tannkjøttet over tannen
Barnet plages med vedvarende smerter eller ømhet ved spising.
 

 

Permanente tenner
Også ved skader på det permanente (voksne) tannsettet er det viktig å få skaden vurdert av en tannlege så snart som mulig. Slik vil tannlegen kunne registrere skaden, stille diagnose, samt legge en behandlingsplan/plan for oppfølgning.

Eksempler på skader kan være utslått tann, brudd i tannkronen, brudd i tannroten, tann slått ut av stilling. Diagnosen vil være avgjørende for hva slags behandling som er nødvendig som akuttbehandling og hvor raskt dette bør igangsettes. Prognose varierer for de ulike diagnosene, men også pasientens alder kan ha betydning.

 


Førstehjelp ved utslåtte tenner
I tilfeller der den permanente tannen er slått helt ut, er det viktig finne denne så snart som mulig. Det er viktig at man ikke berører selve roten. Dersom tannens rot har synlig skitt og smuss, bør denne rengjøres skånsomt i rennende vann. Alternativt kan den rengjøres i munnen, ved hjelp av eget spytt. Dersom barnet er ung av alder, kan foreldrene rengjøre tannen i sin egen munn.

Når tannen er ren kan man forsiktig forsøke å sette tannen tilbake på plass i munnen til den skadete. Dersom tannen er tilbake på plass innen noen få minutter, øker muligheten for å redde den.

I de tilfeller der man ikke klarer å sette tannen tilbake på plass, må den medbringes tannlegen. Den anbefales da at den fraktes i munnen (enten foreldrene sin munn, for unge barn, eller barnets egen munn dersom alder tillater dette). Alternativt kan den fraktes i et glass/beholder med melk. Dermed unngår man at roten tørker ut, og øker muligheten for å redde tannen.

BESTILL TIME HER

Vennligst legg igjen navn og telefonnummer her så kontakter vi deg for avtale om time.

Du kan også nå oss på tlf: 61130825

Mjøstannlegene Gjøvik AS, Storgata 16, 2815 Gjøvik - Se kart